Integritetspolicy

Integritetspolicy

 1. Beskrivning

1.1 Vi är fast beslutna att skydda integriteten för våra besökare på webbplatsen; i denna policy förklarar vi hur vi ska behandla din personliga information.

1.2 Genom att använda vår webbplats och godkänna denna policy, samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy. För mer information om vår användning av cookies läs vår Cookies Policy. (genom att klicka på den här länken öppnas ett nytt fönster)

 1. Kredit

2.1 Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

 1. Samla in personlig information

3.1 Vi kan samla in, lagra och använda följande typer av personlig information:

 • (a) information om din dator och om dina besök på och användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och navigationsvägar för webbplatser);
 • (b) information som du tillhandahåller oss när du registrerar dig på vår webbplats (inklusive din e-postadress);
 • (c) information som du tillhandahåller när du slutför din profil på vår webbplats (inklusive ditt namn, profilbilder, kön, födelsedatum, relationstatus, intressen och hobbyer, utbildningsinformation och anställningsinformation)
 • (d) information som du tillhandahåller oss för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev (inklusive ditt namn och e-postadress);
 • (e) information som du tillhandahåller oss när du använder tjänsterna på vår webbplats eller som genereras under användning av dessa tjänster (inklusive tidpunkten, frekvensen och mönstret för användningen av tjänster);
 • (f) information rörande alla köp du gör av våra tjänster eller andra transaktioner som du gör via vår webbplats (inklusive ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress);
 • (g) information som du publicerar på vår webbplats för publicering på internet (inklusive [ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg);
 • (h) information som finns i eller avser all kommunikation som du skickar till oss eller skickar via vår webbplats (inklusive kommunikationsinnehållet och metadata som är förknippade med kommunikationen); och (i) all annan personlig information som du väljer att skicka till oss.

3.2 Innan du avslöjar en annan persons personliga information måste du få den personens samtycke till både avslöjande och behandling av den personliga informationen i enlighet med denna policy.

 1. Använda personlig information

4.1 Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen.

4.2 Vi kan använda din personliga information för att:

 • (a) administrera vår webbplats och vår verksamhet;
 • (b) personifiera vår webbplats för dig;
 • (c) aktivera din användning av tjänsterna som finns tillgängliga på vår webbplats;
 • (d) skicka varor som du köper via vår webbplats;
 • (e) leverera till dig tjänster köpta via vår webbplats;
 • (f) skicka uttalanden, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 • (g) skicka kommersiell kommunikation som inte är marknadsföring;
 • (h) skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 • (i) skicka ditt nyhetsbrev via e-post om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 • (j) skickar dig marknadsföringskommunikation som rör vår verksamhet eller företag av omsorgsfullt utvalda tredje parter som vi tror kan vara av intresse för dig, per post eller, där du specifikt har godkänt detta, via e-post eller liknande teknik (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 • (k) ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera någon enskild användare från den informationen);
 • (l) hantera förfrågningar och klagomål gjorda av eller om dig angående vår webbplats;
 • (m) hålla vår webbplats säker och förebygga bedrägerier; och
 • (n) verifiera överensstämmelse med villkoren för användningen av vår webbplats (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickas via vår webbplats privata meddelandetjänst).

4.3 Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, publicerar vi och använder annars informationen i enlighet med den licens du beviljar oss.

4.4 Din integritetsinställning kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hjälp av sekretesskontroll på webbplatsen.

4.5 Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, att leverera din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

 1. Uppge personlig information

5.1 Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den mån det är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

5.2 Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår grupp av företag (detta betyder våra dotterbolag, vårt slutliga holdingbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

5.3 Vi kan avslöja din personliga information:

 • (a) i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • (b) i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
 • (c) för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken);
 • (d) till köparen (eller potentiell köpare) av alla företag eller tillgångar som vi (eller överväger) säljer; och
 • (e) till alla personer som vi rimligen anser kan ansöka till en domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen, enligt vår rimliga åsikt, skulle en sådan domstol eller myndighet med rimlig sannolikhet beordra utlämnande av den personliga informationen.

5.4 Med undantag av vad som anges i denna policy, lämnar vi inte din personliga information till tredje part.

 1. Internationella dataöverföringar

6.1 Information som vi samlar kan lagras och bearbetas och överföras mellan något av de länder där vi arbetar för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna policy.

6.2 Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har lagar om dataskydd som motsvarar de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

6.3 Personuppgifter som du publicerar på vår webbplats eller skickar för offentliggörande på vår hemsida kan vara tillgängliga via internet, runt om i världen. Vi kan inte hindra användningen eller missbruk av sådan information av andra.

6.4 Du accepterar uttryckligen överföringen av personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt 6.

 1. Behåll personlig information

7.1 I detta avsnitt 7 anges våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter i samband med lagring och radering av personlig information.

7.2 Personliga uppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål ska inte hållas längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för ändamålet.

7.3 Trots övriga bestämmelser i detta avsnitt 7 kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

 • (a) i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • (b) om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden; och
 • (c) för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).
 1. Säkerhet för personlig information

8.1 Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

8.2 Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på våra säkra (lösenord och brandväggskyddade) servrar.

 1. Ändringar

9.1 Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår hemsida.

9.2 Du bör kolla denna sida ibland för att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.

 1. Dina rättigheter

10.1 Du får upplysa oss om att ge dig personliga uppgifter vi håller om dig. tillhandahållande av sådan information kommer att vara föremål för

 • (a) betalning av en avgift (för närvarande fastställd till 10 GBP); och
 • (b) tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet (för detta ändamål accepterar vi vanligtvis en kopia av ditt pass som är certifierat av en advokat eller bank plus en original kopia av en räkning som visar din aktuella adress).

10.2 Vi kan behålla personlig information som du begär i den utsträckning som lagen tillåter.

10.3 Du kan när som helst instruera oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

10.4 I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen att acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

 1. Tredje parts webbplatser

11.1 Vår hemsida innehåller länkar till och uppgifter om tredje parts webbplatser.

11.2 Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för tredjeparts integritetspolicy och praxis.

 1. Uppdatering av information

12.1 Vänligen meddela oss om den personliga information som vi har om dig måste korrigeras eller uppdateras.

13. Våra detaljer

13.1 Denna webbplats ägs och drivs av We Love Network Limited - T / A LiveMoor.

13.2 Vi är registrerade i England och Wales under registreringsnummer 06832407, och vårt säte är på We Love Network Limited, C / O Francis Clark LLP, North Quay House, Sutton Harbor, Plymouth, Devon, PL4 0RA.

13.3 Vår huvudsakliga verksamhetsplats är LiveMoor, Unit 9a, Forresters Business Park, Estover Close, Plymouth, Devon, PL6 7PL

13.4 Du kan kontakta oss:

 • (a) per post med postadressen; LiveMoor, Unit 9a, Forresters Business Park, Plymouth, Devon, PL6 7PL
 • (b) använd vår kontaktformulär
 • (c) per telefon, på 01752 695220; Eller
 • (d) via e-post, med info@livemoor.co.uk

 14. Klarna Payments

14.1 För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi i kassan skicka dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kvalificerar dig för deras betalningsmetoder och för att skräddarsy dessa betalningsmetoder till dig. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas eget sekretessmeddelande.

×
Välkommen nykomling